Bewonersavond openbaar gebied

16 februari 2024

Dit bericht wordt geplaatst namens gemeente Alphen aan den Rijn

Tijdens de bewonersavond over de ontwikkeling van de openbare ruimte bij winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn op 18-09-2023 zijn door aanwezigen diverse vragen gesteld. Deze vragen hebben wij onderstaand gebundeld en beantwoord.

Komen er parkeerplaatsen voor auto's met aanhanger?

Nee, er zijn geen parkeerplekken voor auto’s met aanhanger. Op het Carmenplein zijn er straks parkeerplaatsen die tegen elkaar aan liggen, die kunnen dan eventueel gebruikt worden om met een aanhangwagen te parkeren. Echter, volgens de APV (algemene plaatselijke verordening) mogen aanhangwagens niet in het openbaar gebied gestald worden.

Komen er drempels bij de inritten?

Bij de inritten komen geen drempels. Drempels worden in het definitief ontwerp op een aantal plekken wel geplaatst om de snelheid te remmen. Zodra hier een tekening van is kunnen we deze publiceren. 

Wordt de Mozartsingel/Chopinsingel verkeersluw?

De Mozartsingel en Chopinsingel wijzigen niet.

Komen er laadpalen voor elektrische auto's?

In het huidige ontwerp zijn er geen laadpalen opgenomen. Dit is wel mogelijk op basis van aanvraag. Kijk op: https://www.alphenaandenrijn.nl/Vergunningen_en_toestemming/Vergunningen_openbare_weg/Openbare_laadpaal_aanvragen voor de meest recente informatie over laadpalen.

Komen er aanpassingen aan de in- en uitrit bij tankstation Total?

De Troubadourweg wijzigt niet. Er komen dus geen aanpassingen.

Wordt de oversteekplaats op de troubadourweg gewijzigd?

De Troubadourweg wijzigt niet. Er komen dus geen aanpassingen.

De hellingbaan gaat weg, komt er een lift terug?

Ja. Er komt een nieuwe personenlift en een aparte goederenlift. De plek van de personenlift is aan het nieuwe binnenplein, waar ook een tweede paar rolpaden wordt toegevoegd. Hiermee zijn beide binnenpleinen toegankelijk via rolpaden van/naar de parkeergarage. Dat zou er voor moeten zorgen dat de druk op de lift lager is dan in de oude situatie. Daarnaast zal de bedrijfszekerheid van de nieuwe liften en rolpaden groter zijn. Bij eventuele storing van de personenlift kan dan de goederenlift worden gebruikt. Daarnaast is men aan het onderzoeken of het haalbaar is om aan de noordzijde eventueel toch een ‘hulplift’ toe te voegen.

Het eindbeeld is nu nog niet helemaal zichtbaar gezien de bouwactiviteiten maar volgens planning zijn de nieuwe personenlift en de nieuwe rolpaden over enkele maanden gereed (eind april / begin mei). De eigenaren zullen goed bekijken of het allemaal gaat werken zoals is bedacht. Tot die tijd is het soms nog een beetje behelpen.

Drukke ingang bij Aidaplein

We hebben 3 toegangen tot het gebied: de voormalige ingang van de parkeergarage bij het tankstation (vanaf de Troubadourweg), het Aïdaplein (vanaf de Troubadourweg) en het Carmenplein (vanaf Mozartsingel). De garage is bereikbaar via de nieuwe doorgangen vanaf het Carmenplein en Aïdaplein, daardoor verdeelt het verkeer zich over alle toegangen. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een eventuele extra toegang vanaf de Bruins Slotsingel, maar hierover is nu nog niets te zeggen.

Kan de zichtbaarheid van voetgangers/fietsers bij ingang parkeergarage worden verbeterd?

Er komen drempels of versmallingen bij de ingang van de garage om de snelheid te verminderen en het uitzicht te verbeteren.

Wordt naar de veiligheid rond de Aïdaflat gekeken?

De loopbrug is verwijderd en vanuit het winkelcentrum is een vluchttrap gemaakt. Verder vinden er geen wijzigingen plaats rondom de Aïdaflat.

Kan gezocht worden naar ruimte voor bomen en groen?

Ja. In het gehele gebied is zoveel mogelijk ruimte voor groen gemaakt.
Er worden extra bomen aangeplant in het gebied.

Blijft de doorsteek vanaf de Total naar het Carmenplein?

Voorlopig wel. Bij ontwikkeling van de woontoren kan die situatie eventueel nog veranderen, maar daarover is nog niets te zeggen. Daarnaast loopt er een onderzoek naar de wenselijkheid en de haalbarheid van een eventuele extra toegang vanaf de Bruins Slotsingel.

Gaat het verwijderen van de hekken rond de garage overlast veroorzaken?

Na het verwijderen van de hekken komt er tijdelijk meer toezicht. De garage wordt een stuk overzichtelijker en lichter en er zijn in de nieuwe situatie minder donkere hoekjes. Bovendien worden hiermee de drie parkeervelden (Carmenplein, de parkeergarage en het Aïdaplein) met elkaar verbonden waardoor het feitelijk één parkeergebied wordt dat beter bereikbaar en sociaal veiliger is.

Kan de situatie bij de laad-/loslocatie Hoogvliet veiliger?

De voorgestelde oplossing is veiliger dan de huidige situatie want dan kunnen de vrachtwagens recht achteruit steken en hoeven ze dus niet meer achteruit een bocht te draaien. In de uitwerking wordt gekeken hoe de veiligheid verder te vergroten is.

De locatie van ondergrondse containers lijkt niet te kloppen?

Dat is juist geconstateerd. De huidige locatie van de ondergrondse afvalcontainers is op de tekening aangepast.

Diverse vragen over de nieuwe flat qua hoogte, parkeercapaciteit en of nieuwbouw zo dicht bij een benzinestation mag?

  • De hoogte van de toren in de schetsen past binnen de intensiveringsvisie, zoals door de gemeenteraad vastgesteld in 2022. De gemeenteraad heeft de intensiveringsvisie vastgesteld om aan te geven hoe om te gaan met hoogbouw. In deze visie is de locatie Ridderhof aangemerkt als locatie waar een woontoren gerealiseerd kan worden. Het intensiveringsvisiebeleid kun je vinden door middel van deze link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-574215.html
  • Uitgangspunt van het aantal woningen is de parkeerbalans. Het aantal woningen dat gerealiseerd kan worden wordt bepaald door de parkeerbalans, oftewel het aantal parkeerplaatsen dat er beschikbaar is (uitgaande van het drukste moment en uitwisselbaarheid van parkeren tussen wonen en winkelbezoek).
  • De geprojecteerde locatie van de woontoren staat op ruim voldoende afstand van het tankstation. Daarnaast verkoopt het tankstation geen LPG en geldt er een veel kleinere 'milieucirkel'.

Komen er snelheidsremmende maatregelen op de Troubadourweg?

De Troubadourweg wijzigt niet. Er komen dus geen aanpassingen.

Is er een wettelijke bepaling waarin een minimale afstand is vastgesteld tussen laad-/loslocatie en woningbouw?

Nee. Er is geen wettelijk minimum voor de afstand tussen een laad-/loslocatie en woningen. Wel zijn er voorschriften voor het maximaal toegestane geluidsniveau in de avond- en nachtperiode. Zie daarvoor: https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/activiteitenbesluit/beschermingsniveau-0/vragen-antwoorden/faq-geluid/amvb-bedrijven/.

Bovendien mag tussen 23.00 uur en 07.00 uur volgens de APV (Algemene plaatselijke verordening) niet gelost worden.