Veel gestelde vragen

30 mei 2022

De renovatie van winkelcentrum Ridderhof gaat dit jaar nog van start. De voorbereidende werkzaamheden starten in oktober 2022. En de daadwerkelijke verbouwing en renovatie gaan vanaf januari 2023 van start. Met dit in het achterhoofd heeft het winkelcentrum afgelopen maand onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van bezoekers van winkelcentra in Alphen aan den Rijn.

Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat er veel vragen spelen bij bezoekers, omwonenden en andere belanghebbenden. Daarom geeft winkelcentrum Ridderhof in het renovatieloket antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan via het formulier onderaan de webpagina.

Allereerst, hoe komt het winkelcentrum er straks uit te zien?

We delen hier de nieuwste artist’s impressions van SUM Architecten.

Gezien vanaf Burg. Bruins Slotsingel.

Gezien vanaf Troubadourweg.

Gezien vanaf Carmenplein.

Gezien vanaf Aidaplein.

Garage.

We delen hier de nieuwste artist’s impressions.

Wat is de tijdsplanning, hoe zit het met de overlast en kan ik mijn
dagelijkse boodschappen blijven doen?

De verbouwing is opgeknipt in meerdere fasen. De omgevingsvergunning is inmiddels ingediend en de voorbereidende werkzaamheden starten nog dit jaar, in oktober. Met de daadwerkelijke verbouwing en renovatie wordt gestart in januari 2023.

 Het winkelcentrum blijft altijd open en het streven is dat alle winkels gedurende de verbouwing bereikbaar blijven. De bestaande Albert Heijn supermarkt zal open blijven totdat de nieuwe (grotere) supermarkt geheel klaar is.

 Er kunnen werkzaamheden zijn die hinder of overlast geven. Wij communiceren dan tijdig via onze social media kanalen en website wat dit betekent voor bijvoorbeeld de looproutes. Ook zal dit ter plaatse dan steeds duidelijk worden aangegeven.

Wat zijn de plannen op het gebied van toegankelijkheid voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn?

Er komt een nieuwe personenlift en het aantal rolpaden wordt verdubbeld door de toevoeging aan een geheel nieuw plein. Hiermee komt er een betere aansluiting tussen de begane grond en de winkelvloer.

Hoe zorgen jullie ervoor dat problemen met de vloer en het dak (gladheid en lekkage) voorkomen worden?

De huidige tentconstructie komt te vervallen en er komt een geheel nieuw (waterdicht) passagedak op het winkelcentrum. Tevens komt er een nieuwe (stroevere) vloer in het gehele winkelcentrum.

Welke (soort) winkels komen er straks? Hoe zorgen jullie voor diversiteit en minder leegstand? Is er straks ook ruimte voor horeca?

Het deel van het centrum waar nu veel leegstand is (de westvleugel), zal grotendeels worden gesloopt en op deze plaats komt de nieuwe Albert Heijn supermarkt. Naast de bestaande horeca komt er ook ruimte voor nieuwe horeca in het winkelcentrum. Voor de dan nog leegstaande ruimtes zijn eigenaren in gesprek met verschillende partijen. Natuurlijk kijken we altijd of deze partijen aansluiten op het winkelcentrum.

Blijft het parkeren gratis? En wordt de garage ook opgeknapt?

Het parkeren blijft gratis. De parkeergarage en de parkeerterreinen Aidaplein en Carmenplein worden opnieuw ingericht én met elkaar verbonden. Er komen vanaf beide parkeerterreinen duidelijke entrees naar het winkelcentrum. De parkeergarage wordt ook opnieuw bestraat en opgeknapt.

Hoe gaan jullie in de toekomst ervoor zorgen dat de sfeer en veiligheid gewaarborgd wordt?

Het hele winkelcentrum én de garage worden veel overzichtelijker, met meer licht en lucht. Ook alle kruip-door-sluip-door plekjes verdwijnen.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de nabestaanden van de gebeurtenis op 9 april een plek blijven houden om te herdenken?

De herdenkingsplaats nabij De Bron blijft.

Is er al meer informatie bekend over de woontoren? Hoe hoog wordt dezeen wie gaat erin wonen?

Er worden momenteel verschillende studies gedaan naar de woontoren waarbij conform de wens van de gemeente zo veel mogelijk zal worden aangesloten bij de vastgestelde woonvisie.

Hoe gaan jullie om met milieukwesties? Hoe wordt de renovatie zo duurzaam mogelijk?

Dat gebeurt op verschillende manieren. Ten eerste wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande constructie en bestaande bouwmaterialen. Er worden waar mogelijk extra zonnepanelen toegevoegd. Meerdere winkels gaan nu al van het gas af. Ten slotte proberen we de buitengevels een groener karakter te geven.

Hoeveel parkeerplekken zijn er straks? 

Er komen meer parkeerplekken dan nu kunnen worden gebruikt. In totaal zijn er na de renovatie circa 470 plekken plus een groot aantal fietsparkeerplekken. De garage is straks de verbindende schakel tussen Carmenplein en Aïdaplein, zodat het gebied straks als één geheel gaat functioneren en alle plekken beter kunnen worden benut.

Komt er een plek om te zitten en te rusten?

In het winkelcentrum komen algemene zitplekken waar je kan zitten, uitrusten, bijkletsen.

Komen er fietsparkeerplekken?

Op twee locaties komt er een overdekte fietsenstalling die dicht bij de entrees gelegene zijn. Tevens worden in het openbare gebied fietsparkeerplekken gerealiseerd.

Komen er laadplekken t.b.v. elektrische auto’s?

Op het Carmenplein zijn op dit moment al laadplekken voor elektrische auto’s aanwezig. De gemeente is voornemens laadplekken toe te voegen.

Wordt de naam Ridderhof verandert?

Er is goed gekeken naar de naam van het winkelcentrum. Ridderhof is een naam die past binnen wijk Ridderveld en refereert ook aan de straatnaam. Besloten is de naam te handhaven. Wel wordt de huisstijl aangepast aan het nieuwe winkelcentrum.

Wat zijn de bouwtijden en komt er overlast door de bouwwerkzaamheden?
  • Maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 19.00 uur. Getracht wordt om alle werkzaamheden met zo min mogelijk overlast te verrichten. Werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken worden tijdig aangemeld in het winkelcentrum.
  • Er zal (beperkt) geheid worden. Er worden stalen buispalen toegepast met een kleine diameter van 27cm waardoor trillingen en overlast voor de omgeving zoveel als mogelijk wordt beperkt
  • Het bouwverkeer wordt zo efficiënt mogelijk naar het winkelcentrum begeleid. Indien noodzakelijk worden er verkeersregelaars ingezet.
  • Helaas is het uiteraard wel zo dat er overlast zal zijn voor winkeliers, klanten en omwonende, dit is helaas de consequentie van een verbouwing. Uiteraard zal getracht worden de overlast te beperken / minimaliseren.
Hoe gaat de nieuwe parkeerindeling functioneren?
  • De drie losstaande parkeergedeeltes worden aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kan een ieder blijven parkeren op het parkeerterrein voor de eigen flat. Maar kan men ook makkelijker doorrijden naar de andere parkeerterreinen.
  • De plannen voorzien in een uitbreiding van het aantal (bruikbare) parkeerplaatsen.
  • De hekken om de huidige parkeergarage gaan weg. De garage wordt voorzien van meer verlichting en cameratoezicht. Diverse bergingen van de winkels worden gesloopt waardoor de parkeergarage “opener” zal worden. Tevens zal door het koppelen van de parkeerterreinen er meer sociale controle ontstaan op de parkeerterreinen.

Heb je een vraag over de verbouwing van Winkelcentrum De Ridderhof? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.